Naar inhoud

Trillende en/of verlichte wekkers

Een wekker met digitale weergave via een groot LCD-scherm. Het zendt een zoemer uit, een signaal dat kan oplopen tot 100 dB.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met luisteren.

WAT
Het bedrag van de tussenkomst van de AviQ voor alle diensten is beperkt tot 1.333,00 euro plus btw.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om te luisteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- Belg zijn of gelijkgesteld zijn met een Belg of sinds vijf jaar zonder onderbreking in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.4 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AviQ