Vlaamse Vereniging Autisme

vzw

Info

Groot Begijnhof 14
9040 Gent
België
078 15 22 52

0424.419.639
Modifié le  22.03.2022

Beschrijving

De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, hun familie en hun sociale netwerk samen.

VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn, uitgaande van hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke behoeften.

Het ideaal is een samenleving die openstaat voor alle aspecten van autisme en waar diversiteit als een toegevoegde waarde wordt ervaren.