Naar inhoud

65-plussers met een handicap - Zorgbudget

Datum: 30 mei 2023 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van IMMANUEL DE REUSE aan HILDE CREVITS, VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

IMMANUEL DE REUSE

Wanneer een persoon met een handicap de leeftijd van 65 jaar bereikt, valt de integratietegemoetkoming weg. Het alternatief waarop deze doelgroep een beroep kan doen, is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dat zorgbudget is een Vlaamse bevoegdheid.

Het zorgbudget ligt echter lager dan de integratietegemoetkoming, terwijl de medische kosten net toenemen met de leeftijd.

  1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal personen boven 65 jaar met een handicap, per categorie, per stelsel (ambtenaar, werknemer, zelfstandige of mix) en per inkomenscategorie?

  2. Hoeveel personen krijgen een pensioen met supplement zware handicap?

  3. Hoe kijkt de minister naar het feit dat in bepaalde gevallen het zorgbudget niet volstaat als aanvulling op het pensioen en welke initiatieven neemt zij daaromtrent?

HILDE CREVITS

  1. Het is niet zo dat de federale integratietegemoetkoming wegvalt als een persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt. Als men de integratietegemoetkoming voor de leeftijd van 65 jaar verkregen heeft, kan men deze ook na 65 jaar verder blijven krijgen, weliswaar zonder dat de zorgbehoevendheidscategorie nog kan verhogen. Eens men 65 jaar is en men wil een tegemoetkoming krijgen op basis van de vermindering van de zelfredzaamheid, dan dient men inderdaad het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aan te vragen. Als men dan een integratietegemoetkoming had, zal men het meest voordelige van beide systemen krijgen.

    Een overzicht van het aantal personen boven de 65 jaar met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood vindt u in het jaarverslag van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, zie hiervoor Over de Vlaamse sociale bescherming | Vlaamse sociale bescherming, rubriek jaarverslag. Vanaf pagina 20 vindt u een aantal tabellen met beschikbare informatie over de personen met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

  2. Mijn administratie beschikt niet over deze gegevens.

  3. Ik heb inmiddels een aantal initiatieven genomen opdat de zorgbudgetten meer zouden volstaan als aanvulling op het pensioen. Bewoners van de woonzorgcentra met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen vanaf 1 april 2023 automatisch de zorgcategorie 4 of 5 toegewezen, de 2 hoogste zorgcategorieën. Dit zal de betaalbaarheid van de woonzorgcentra verhogen voor mensen met een laag inkomen. Het gaat over een stijging van het zorgbudget met gemiddeld 125 euro per maand. Voor de bewoners met de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) stijgt het zorgbudget gemiddeld met 214 euro per maand.

    Daarnaast heb ik ook vanaf 1 januari 2023 het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden verhoogd van 130 naar 135 euro per maand. Dit zorgbudget is niet inkomensafhankelijk, waardoor iedereen die zorgbehoevend is deze verhoging krijgt.