Naar inhoud

Actie 12: Subsidiëren van een dienst voor advies, oriëntatie en centralisatie

Organisaties en individuen zetten regelmatig vraagtekens bij de maatregelen van de overheid.


Door hen te begeleiden kunnen zij hun acties beter organiseren en de in theorie besproken maatregelen in praktijk brengen.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over de acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om overheidsinstellingen, die door hun wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden een unieke rol in de samenleving spelen.

Zij kunnen de integratie op de arbeidsmarkt beïnvloeden door een alomvattende strategie te volgen. In dit geval door een advies-, begeleidings- en centralisatiecentrum te subsidiëren.