Naar inhoud

Actie 2: Wat als we op het intranet van het ministerie een ruimte voor PMR's integreren?

Een uitgebreid dossier over de visie en de geplande maatregelen van het ministerie van Integratie legt een basis en een gemeenschappelijk erfgoed bij de belanghebbenden van de werkgever.

Het is ook een manier om de genomen en uitgevoerde besluiten te formaliseren.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om overheidsinstellingen, die door hun wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden een unieke rol spelen in het maatschappelijk leven.

Ze kunnen de integratie op de arbeidsmarkt beïnvloeden door een alomvattende strategie aan te nemen, in dit geval door een ruimte voor PMR te integreren op het intranet van het ministerie.