Naar inhoud

Actie 20: Wat als de regeringen de bestaande wetgeving zouden evalueren?

De eerste stap bij het nemen van passende maatregelen is het inventariseren van de geldende wetgeving om na te gaan of deze niet wordt nageleefd.

Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. De actie betreft hier overheidsinstellingen, die door hun wetgevende en administratieve bevoegdheden een unieke rol in de samenleving spelen.

Zij kunnen de integratie op de arbeidsmarkt beïnvloeden door een alomvattende strategie te volgen. Hier, door de bestaande wetgeving te evalueren en aan te passen.