Naar inhoud

Actie 37: Een gids delen

Om het personeel, met name managers en personeelsfunctionarissen, beter te informeren, kan het bedrijf een gids "Handicap en beroepsleven" opstellen.


Deze gids presenteert de actoren van de medisch-sociale en gehandicaptenketen, de verschillende manieren van aanwerving en toegang tot specifieke accommodaties en hulpmiddelen (financieel en organisatorisch) en de rechten van personen met een handicap.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over de acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers dus een gids "Handicap en werk" opstellen of bijwerken en (opnieuw) verspreiden voor het bedrijfspersoneel om hun bedrijf inclusiever te maken.