Naar inhoud

Actie 52: Vrijwilligerswerk bij gehandicaptenverenigingen

Vrijwilligerswerk schept banden en geeft zin. In het kader van de werkgelegenheid kunnen solidaire teambuildings worden georganiseerd om het bedrijf een winstgevende dimensie te geven.


utonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever via concrete acties het integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers hun personeel aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen bij gehandicaptenorganisaties om hun bedrijf inclusiever te maken.