Naar inhoud

Actie 54: Een toegankelijkheidsreferentie van de infrastructuurdienst gebruiken

Om beter in te spelen op de toegankelijkheidsbehoeften van werkplekken voor gehandicapten kan de werkgever contact opnemen met referentiepersonen.


Hij moet dus op de hoogte zijn van alle juridische en technische kwesties die van invloed kunnen zijn op de integratie van gehandicapten in de infrastructuur.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers het netwerk van toegankelijkheidsreferenten van de infrastructuurdienst leren kennen om hun bedrijf inclusiever te maken.