Naar inhoud

Actie 55: Versnellen van de procedures voor verzoeken om gebouwen toegankelijk te maken

Deze maatregel bestaat in een betere behandeling van verzoeken om toegankelijkheid van werkplekken.


Met name wanneer een werknemer met een beperking in dienst treedt, door de vertragingen te beperken, vooral door de financieringsprocedures te vereenvoudigen.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over de acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever via concrete acties het integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers de behandeling van verzoeken om toegankelijkheid van gebouwen vereenvoudigen en versnellen om hun bedrijf inclusiever te maken.