Naar inhoud

Actie 82: Ontwikkelingen prioriteren

Door een geprioriteerde lijst van huisvestingsbehoeften op te stellen kan het totale huisvestingsproject worden beheerd, zodat het werk van de werknemer zo snel mogelijk kan worden vergemakkelijkt.


Bij dit proces moeten, zoals vaak het geval is, alle belanghebbenden worden betrokken.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers prioriteit geven aan aanpassingen om hun bedrijf inclusiever te maken.