Naar inhoud

Actie 83: Besluiten schriftelijk vastleggen

Door besluiten schriftelijk te formaliseren krijgt de onderneming een concrete toezegging voor de genomen besluiten.


Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. De actie betreft hier werkgevers, die een procedure kunnen volgen op basis van drie stappen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers besluiten schriftelijk formaliseren om hun bedrijf inclusiever te maken.