Naar inhoud

Actie 85: Collega's informeren

De succesvolle integratie van een werknemer met een handicap hangt af van het begrip en de betrokkenheid van het hele bedrijf.


Het informeren van nieuwe collega's is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het positieve sociale kader op het werk gehandhaafd blijft.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-het openen van de deuren, waardoor de werkgever via concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers collega's informeren om hun bedrijf inclusiever te maken.