Naar inhoud

Bed/nachtkastjes met plank (18.03.15)

Tafels ontworpen voor gebruik op, boven of naast een bed.


VOOR WIE
De aanvrager is permanent bedlegerig of komt slechts één tot twee uur uit bed.

WAT
Het bedrag van de AViQ-interventie is beperkt tot 123,00 euro plus btw.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager is permanent bedlegerig of komt slechts één tot twee uur uit bed.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon met de Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 3.7. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

MET WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AviQ