Naar inhoud

Communiceren met gebaren

Bij de communicatie met mensen met een verstandelijke, auditieve en/of communicatieve handicap nemen gebaren een belangrijke plaats in.

Deze licht herziene uitgave van Communiceren met Gebaren legt de 800 gebaren uit die het meest worden gebruikt. Bij de selectie van deze gebaren is uitgegaan van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is Weerklank een fusie aangegaan met de Koninklijke Effatha Guyot Groep. Door deze fusie is een verbreding ontstaan van de doelgroep die gebruikmaakt van Communiceren met Gebaren. De gemeenschappelijke doelgroep wordt nu gevormd door mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, al dan niet met een lichte, matige of ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Met het oog op deze veranderingen vond de redactie het nodig het voorwoord, de inleiding en hoofdstuk 1 te actualiseren. De informatie over gebarentalen en gebarensystemen, de foto's van de gebaren en de instructies voor het gebruik van het boek zijn echter niet veranderd.
Communiceren met Gebaren behandelt achtereenvolgens de Totale Communicatie en de rol van gebaren daarin en informatie over gebarentalen en gebarenstystemen. Ten slotte worden alle gebaren op duidelijke foto's afgebeeld.Dit boek is bedoeld voor iedereen die tot een gesprek wil komen met mensen met een verstandelijke, auditieve en/of communicatieve handicap en daarbij meer wil inzetten dan alleen de gesproken taal. Naast het gebruik in professionele kring en het onderwijs is Communiceren met Gebaren ook van waarde voor familie en kennissen van mensen met een verstandelijke, auditieve en/of communicatieve handicap. De uitgave is in twee - inhoudelijk identieke - varianten verkrijgbaar. De losbladige variant is vooral bedoeld voor het gebruik in instellingen en logopediepraktijken. Het boek is bedoeld voor particulier gebruik. Deze uitgave kwam tot stand op initiatief van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, locatie Weerklank.

Voor meer informatie klik hier.