Naar inhoud

Czechia National Disability Council (CNDC)

Tsjechische Nationale Raad van Gehandicapten (CNDC)

De Tsjechische Nationale Raad van Personen met een Handicap (CNDC) werd opgericht in 2000 als erkenning van het feit dat personen met een handicap veel gemeenschappelijke behoeften en belangen hebben. Vanuit deze erkenning was het slechts een kleine stap om te beseffen dat de collectieve behoeften en belangen van mensen met een handicap veel effectiever bevorderd en verdedigd zouden worden door een overkoepelende professionele organisatie dan door de individuele programma's van afzonderlijke gehandicaptenorganisaties.