Naar inhoud

De kosten van het herstellen van platforms voor verhogingen

Het AViQ helpt niet alleen bij de aanschaf van de platforms, maar verstrekt ook subsidies voor eventuele reparatiekosten.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om zich in huis te verplaatsen.

WAT
Het interventiebedrag van het AViQ is beperkt tot : Plafond dat overeenkomt met 30% van het door de AViQ geliquideerde interventiebedrag voor het betreffende veranderingsapparaat. Dit interventiebedrag kan worden gesplitst.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
a) De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimaal kwalificatiecode 3) om zich in huis te verplaatsen. Bovendien is hij/zij niet in staat om zich zelfstandig naar een zittende traplift te verplaatsen of zal dat waarschijnlijk niet kunnen.

b) Het apparaat moet voldoen aan de bepalingen van de koninklijke besluiten, al dan niet tot omzetting van Europese richtlijnen, die erop van toepassing zijn. In dit opzicht moet het ten minste :
1° voorzien zijn van de CE-markering;
2° vergezeld zijn van de door de fabrikant opgestelde EG-conformiteitsverklaring.

c) De AViQ kan een tweede interventiebedrag toekennen in geval van een verhuizing gerechtvaardigd door
1° het verlaten van de woning van de vader en/of moeder om zelfstandig te gaan wonen
2° beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplek en de oude woning een afwezigheid van meer dan twaalf uur tot gevolg heeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of vijf jaar in Franstalig Wallonië hebben gewoond ;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 3.10.3. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek inzake sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AviQ