Naar inhoud

De stad Halle slaat de handen ineen met het Agentschap Integratie & Inburgering om het ‘Plan Samenle

Halle en het Agentschap Integratie & Inburgering hebben onlangs een overeenkomst ondertekend als onderdeel van het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid.

Het doel van het initiatief is om het samenleven in diversiteit te bevorderen en het omvat verschillende doelen, zoals het versterken van de Nederlandse taal, vaardigheden en netwerken, het activeren van mensen op de arbeidsmarkt en het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid. Halle krijgt hiervoor in 2023 een budget van 325.100 euro van de Vlaamse overheid, samen met één medewerker van het Agentschap Integratie & Inburgering die gedurende 1 dag per week ondersteuning biedt. Een deel van de subsidies is al gebruikt voor concrete acties, zoals het aanwerven van extra medewerkers bij de dienst Gelijke Kansen, het uitbreiden van het aanbod van Nederlands oefenen voor anderstaligen, en het aanstellen van een brugfiguur onderwijs en toeleiders tot cultuur voor jongeren met een handicap en jongeren met internationale roots. Verder zijn er initiatieven genomen om buurtgerichte activiteiten te organiseren, sociale netwerken in wijken te versterken, actieplannen op te stellen tegen straatintimidatie, polarisatie en discriminatie, en de toegankelijkheid te vergroten in openbare gebouwen.

Voor meer informatie klik hier.