Naar inhoud

Dichterbij

Dichterbij is er voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. We bieden ondersteuning, zorg en behandeling gedurende alle fases van het leven. Ons uitgangspunt is jouw individuele behoeften. Samen met jouw omgeving kijken we hoe we aan jouw basisbehoeften kunnen voldoen, rekening houdend met jouw wensen, talenten en mogelijkheden.

Voor meer informatie klik hier.