Naar inhoud

Een brochure van Unia voor een inclusieve arbeidsmarkt

Deze brochure heeft als doel om mensen met een handicap en andere belanghebbenden, zoals werkgevers, vakbonden, jobcoaches, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en andere tussenpersonen, bewust te maken van het concept van "redelijke aanpassingen".

Personen met een handicap worden geconfronteerd met verschillende obstakels die hen belemmeren om op gelijke wijze deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen.

Unia ontvangt regelmatig meldingen van personen met een handicap die problemen ondervinden bij het verkrijgen van redelijke aanpassingen op de werkvloer, hoewel ze hier recht op hebben. Werkgevers zijn niet altijd op de hoogte van hun verplichtingen en weten niet altijd welke maatregelen ze kunnen treffen om mensen met een handicap in staat te stellen hun werk te doen.

In deze brochure wil Unia aan de hand van concrete voorbeelden uitleggen wat de term "redelijke aanpassingen" precies betekent. Het bevat talrijke voorbeelden die telkens betrekking hebben op een specifiek persoon in een specifieke situatie. Het is belangrijk op te merken dat elke persoon en elke situatie anders is. Daarom kunnen voorbeelden niet zomaar op elke vergelijkbare situatie worden toegepast. Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap moeten altijd individueel bekeken worden, geval per geval.

Om de volledige brochure te lezen klik hier