Een gids voor succesvolle aanwerving.

De nieuwe editie 2022 van de wervingsgids voor gemeenten in de binnenwijken is verschenen

Het doel van deze gids is een overzicht te geven van de verschillende stappen die nodig zijn voor een succesvolle aanwerving om te voldoen aan de behoeften van lokale overheden om effectieve lokale overheidsdiensten te verlenen.

De gids geeft een definitie van aanwerving en de doelstellingen ervan, beschrijft het aanwervingsproces, de wettelijke aanwervingsprocedures binnen het ambtenarenapparaat van de lokale overheid en de jurisprudentie.

Zie de gids.