Naar inhoud

Een Handvol Hulp

Als in het begin van de vorige eeuw binnen het Veluwse gezin Bruggeman een meisje met een verstandelijke beperking wordt geboren, heeft dat niet alleen ingrijpende maar ook dramatische gevolgen, waar niet alleen de ouders maar ook de andere familieleden mee te maken krijgen. Diezelfde familie zal generaties later opnieuw geconfronteerd worden met een kind met een verstandelijke beperking, waarbij de keuzes die de ouders maken in een worsteling tussen gevoel en verstand, uiteindelijk bepalen welke mogelijkheden het kind zal hebben. In deze meeslepende historische roman, die zich afspeelt op de Veluwe, beschrijft Dieuwke Winsemius niet alleen op onnavolgbare wijze de gevolgen van het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking, maar ook het ontstaan van de zorg voor mensen die met een dergelijke beperking worden geboren. Zij schildert de toewijding en betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten om mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht te laten komen maar laat tegelijkertijd zien dat niets menselijks hen vreemd is. Met deze roman is de schrijfster van meerdere historische romans over het koninklijk huis erin geslaagd een prachtig maar vooral ook menselijk beeld neer te zetten van de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking door de eeuwen heen.

Voor meer informatie klik hier.