Naar inhoud

Fiets voor het vervoer van een passieve persoon in een zitje (12.18.15)

Speciale fietsen om passieve mensen te vervoeren


VOOR WIE?
Mensen met een erkende handicap die geen gewone fiets kunnen gebruiken.

WAT
Het bedrag van de tussenkomst van de AViQ is beperkt tot 2.980,00 euro plus BTW.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft absolute moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 4) om een gewone fiets te besturen.
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon met de Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 2.8 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ