Naar inhoud

Financiële steun voor het verlagen van de achtervloer van een auto

De operatie maakt het mogelijk een persoon in een rolstoel te vervoeren in een klein voertuig. Daartoe wordt de achterste vloer uitgesneden en verlaagd om de rolstoelgebruiker voldoende hoogte te geven.

VOOR WIE?
Erkende gehandicapten die ernstige moeilijkheden hebben om in een gewone auto te stappen.

WAT
Financiële steun voor de aanpassing van een voertuig om het gebruik ervan door gehandicapten te vergemakkelijken.
Het interventiebedrag van de AViQ is beperkt tot : EUR 7.840,00 plus BTW voor deze aanpassing.


ALGEMENE VOORWAARDEN
- De Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;

- Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);

- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager moet eigenaar zijn van het aan te passen voertuig. Zo niet, dan moet de aanvrager samenwonen met zijn/haar echtgenoot, met zijn/haar wettelijk samenwonende partner, met de persoon met wie hij/zij een gemeenschappelijk huishouden vormt, met een familielid of een verwant in de eerste of tweede graad, of met een pleeggezin dat geselecteerd is door een door de AVIQ erkende dienst voor pleegzorg, die eigenaar is van het aan te passen voertuig;

- De aanpassing moet plaatsvinden aan een nieuwe of gebruikte auto;

- De aanpassingen moeten worden gebruikt door de aanvrager die de auto bestuurt. De aanpassingen moeten worden gebruikt door de aanvragende bestuurder van de auto, die een kopie van zijn of haar geldige aangepaste rijbewijs moet overleggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot rijbewijzen;

- De aanvraag voor aanpassingen aan een auto die meer dan vier jaar oud is, moet vergezeld gaan van een op het moment van de aanvraag geldig keuringsbewijs van het bureau voor autokeuring.

- De aanvraag voor aanpassingen om een auto te besturen moet vergezeld gaan van een rapport van het Centrum voor Wegaanpassing voor Gehandicapte Automobilisten (C.A.R.A.).


JURIDISCHE VERWIJZINGEN
Bijlage 82, punt 2.2.4. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek inzake sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiesteun.

WIE TE CONTACTEREN
Het regionale kantoor van de AVIQ waarvan u afhankelijk bent.