Naar inhoud

GAMP

GAMP ('Groep actie die het tekort aan plaatsen voor personen met een handicap met een groot risico') is een pressiegroep van burgers die het recht op aangepaste zorg, speciale assistentie en het recht op een plaats in een verpleeghuis opeist.

Sommige situaties zijn menselijk onaanvaardbaar en dramatisch. In heel België zijn de beschikbare diensten grotendeels ontoereikend en niet aangepast aan de specifieke behoeften van deze mensen.

Het hoofddoel van GAMP is dat elke persoon een oplossing vindt die aangepast is aan zijn behoeften.

Waarden :
Rechten: In 2009 ratificeerde België het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag erkent mensen met een handicap als "volwaardige burgers die dezelfde fundamentele rechten genieten als alle andere burgers". Daarom is een gediversifieerd dienstenaanbod nodig dat beantwoordt aan de specifieke behoeften van elke persoon.

Solidariteit: Ons samenlevingsmodel is gebaseerd op solidariteit tussen de leden. Dit gebeurt in de vorm van sociale zekerheid, onderlinge fondsen, bijdragen en belastingen. Mensen met ernstige behoeften aan afhankelijkheid moeten op dezelfde manier van deze solidariteit kunnen profiteren als andere burgers en in overeenstemming met hun specifieke behoeften. De beschavingsgraad van een samenleving wordt afgemeten aan de aandacht die ze besteedt aan haar meest kwetsbare burgers.

Participatie: Elk individu neemt actief deel aan zijn eigen leven en is betrokken bij de beslissingen die hem of haar dagelijks aangaan. Gehandicapten moeten de juiste diensten kunnen kiezen om aan hun behoeften te voldoen en moeten betrokken worden bij alle keuzes die hen aangaan. Ze moeten aanspraak kunnen maken op volledige en actieve deelname aan de samenleving naar vermogen, met de nodige ondersteuning.

Inclusie: Mensen met ernstige zorgbehoeften worden net als iedereen opgenomen in de maatschappij. Inclusie betekent deel uitmaken van de samenleving vanaf de geboorte. Er is geen voorafgaande voorwaarde, geen voor en na, enkel tijdens en voor altijd. Een handicap wordt niet uitgewist of uitgesloten, maar onvoorwaardelijk geaccepteerd. Inclusie betekent leven in de gemeenschap zoals iedereen, met de hulp en ondersteuning die nodig is om onafhankelijk te worden.