Naar inhoud

Gezondheid en welzijn op het werk

Preventie - (Re)integratie - Compensatie

BELGISCH RECHT

Sinds vijfentwintig jaar krijgt het recht inzake gezondheid en welzijn op het werk vorm in het Belgische sociaal recht. Deze discipline begeleidt ons gedurende ons hele beroepsleven, van preventie tot schadevergoeding.
In dit boek stelt Jacques van Drooghenbroeck het volledige juridische kader voor met als kern de Code voor welzijn op het werk, die de nieuwe fundamenten van dit vakgebied vormt. De auteur wil ook een juridische discipline afbakenen, stabiliseren en bekritiseren die in academische curricula en juridisch onderzoek lange tijd overgewaardeerd of zelfs genegeerd werd. Hij stelt talrijke denkpistes voor en analyseert alle saillante punten van dit onderwerp in de belangrijkste fasen van de arbeidsovereenkomst.
Van preventie en kritische situaties in het arbeidsrecht tot de compensatie van risico's in de sociale zekerheid, breekt het boek de feitelijke muur af die de twee disciplines te vaak scheidt. Deze reis rond de gezondheid op het werk eindigt met het werk van gehandicapten.
Tot slot merkt de auteur, waar nodig, op dat dit preventierecht relatief en vaak te laat is geacclimatiseerd aan de Covid-19 gezondheidscrisis, die meer integratie, afstemming en activering van de op dit gebied van preventie beproefde actoren en mechanismen verdiende.