Naar inhoud

Handbike die op een handkar moet worden geplaatst (12.24.09)

De aanpasbare Handbike wordt bevestigd aan de voorste beugels van de kar om de voorwielen van de kar op te tillen. Het voorwiel van de Handbike vervangt de voorwielen van de rolstoel. Het aandrijfsysteem is een snelheidspedaal waarmee de rolstoel met mind


VOOR WIE IS HET?
De handbike is bedoeld voor dwarslaesies (paraplegie, tetraplegie), geamputeerden van de onderste ledematen, hemiplegieën, polios, hersenverlamming.

WAT
De tussenkomst van AViQ is beperkt tot 2.390,00 euro plus btw voor de aankoop van een handbike.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- De aanvrager gebruikt een handbike waarvoor de verplichte ziekteverzekering of de AViQ is tussengekomen.
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon met de Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 2.9. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ