Naar inhoud

Handgrepen en dijbeensteunen

De leuning is een op een as gemonteerd stalen systeem dat de romp automatisch op zijn plaats houdt door druk uit te oefenen op de dijbeensteunen.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om over te stappen.

WAT
Deze hulp is bedoeld voor mensen met beperkte mobiliteit of een handicap die moeite hebben met opstaan. Het bedrag van de AViQ-interventie is beperkt tot 840,00 euro plus btw.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- Voor de prestaties onder de punten 1 tot 8 van de tabel met voorwaarden heeft de aanvrager ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om zich te verplaatsen.
- Voor de uitkering onder punt 9 van de tabel met voorwaarden heeft de aanvrager ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om over de rand van het bad te stappen of om te gaan zitten en/of op te staan.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE VERWIJZINGEN
Bijlage 82, punt 2.12. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ