Naar inhoud

Handicap International Be

Handicap International is een niet-gouvernementele internationale hulporganisatie die werkt in situaties van armoede, uitsluiting, conflicten en rampen.

Onze belangrijkste missies zijn:
- Mensen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen helpen in landen die getroffen zijn door humanitaire crises of gewapende conflicten.

Handicap International wil mensen met een handicap toegang garanderen tot gezondheidszorg, revalidatie, inclusief onderwijs, professionele integratie en empowerment.

De organisatie ijvert voor toegang tot gezondheidszorg, revalidatie en inclusief onderwijs voor mensen met een handicap. Ze zet zich ook in om de inclusie en de rechten van personen met een handicap te bevorderen, discriminatie te bestrijden en het publiek bewust te maken van de gehandicaptenproblematiek. Handicap International biedt concrete programma's en acties om het leven van personen met een handicap te verbeteren, hen te helpen om onafhankelijk te leven en deel te nemen aan de maatschappij.