Naar inhoud

Hoe kan de toekomstige regering werken aan inclusie?

GRIP voorziet politieke partijen van een verkiezingsdossier dat mensenrechten en inclusie centraal stelt.

Personen met een handicap hebben recht op gelijke kansen in de samenleving, waaronder toegang tot huisvesting, onderwijs, werk en meer. Echter, door een niet-inclusieve benadering van handicaps en beperkte toegankelijkheid, ondersteuning en aanpassingen, worden ze nog vaak naar aparte voorzieningen gestuurd, waardoor ze minder controle over hun eigen leven hebben.

Om segregatie aan te pakken en een inclusieve samenleving te bevorderen, is politieke actie nodig. De uitdaging voor de politiek is om op alle gebieden de overgang naar inclusie te bevorderen, waarbij zelfbeschikking en gelijke behandeling voorop staan, en alle drempels voor volwaardige participatie zijn weggenomen.

GRIP heeft een verkiezingsdossier samengesteld met diverse maatregelen voor verschillende beleidsdomeinen, dat is doorgestuurd naar de studiediensten van politieke partijen. Het is van belang dat alle verkiezingsprogramma's meer aandacht besteden aan de rechten en inclusie van personen met een handicap. Door in gesprek te gaan met de partijen over deze kwesties, hoopt GRIP bij te dragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving voor iedereen.

Voor meer informatie klik hier.