Naar inhoud

Infographic: To do list voor succesvolle inclusie

In het kader van het project JobAbility Autonomia heeft ICE BL een infographic gemaakt met een lijst van 40 acties ter bevordering van inclusieve bedrijven.

De acties zijn ondergebracht in 4 hoofdthema's: Elkaar leren kennen, Ogen openen, Procedures openen, Deuren openen.

Het eerste thema omvat de opstelling van een uitgebreid verslag over de werkgelegenheidssituatie van gehandicapten. Een diepgaande analyse ontwikkelen die verschillende aspecten van de werkgelegenheid van mensen met een handicap bestrijkt. Het opzetten van een scorebord voor een effectieve monitoring van projecten op het gebied van werkgelegenheid en handicaps.

Het tweede thema omvat verschillende punten over bewustmaking, het doorbreken van stereotypen, communicatie, informatie en opleiding.

Het derde thema informeert over het bepalen van strategie, normen, faciliteiten, diensten, enz., het vaststellen van een doelstelling door middel van quota, financiering en monitoring.

Het laatste thema omvat: aantrekken, aanwerven, aannemen, behouden, opleiding/kwalificatie, beheer het vertrek.

Download hier onze infographic


#JobabilityInfographicnl