Naar inhoud

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs

Om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs gepaste begeleiding en zorg nodig. Daarvoor is het van groot belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders een visie ter ondersteuning formuleren en toepassen. Dit boek biedt concrete handvatten om met de ontwikkeling van zo'n visie aan de slag te gaan. Hierbij gaat ruime aandacht naar de relatie tussen onderzoek en praktijk. De ondersteuning van deze kinderen en hun ouders stoelt op drie pijlers: de vroegsignalering van onderwijsleerproblemen, de waarborging van de positieve effecten van inclusief onderwijs en het mogelijk maken van sociale integratie in de klas en daarbuiten. Jeugdhulp en passend onderwijs moeten worden verbonden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen, veel waarde wordt gehecht aan de participatie van ouders en vertrouwen wordt gegeven aan de deskundigheid van de leerkracht. Over de auteurs Mariëtte Huizinga is universitair hoofddocent bij de sectie Onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoeksdomein betreft de variabiliteit in de ontwikkeling van doelgericht en sociaal adaptief gedrag van kinderen. Dorien Graas is lector Jeugd in het Domein Gezondheid en Welzijn van de Hogeschool Windesheim. Haar belangrijkste onderzoeksdomein betreft de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Ze promoveerde op het thema geschiedenis en ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. Anika Bexkens is GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist bij GGZ-Delfland, afdeling Jeugd. Zij is universitair docent aan de Universiteit Leiden, Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Haar onderzoeksdomein betreft de ontwikkeling van sociaaladaptieve vaardigheden bij kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

Voor meer informatie klik hier