Naar inhoud

Maar liefst 111 initiatieven werken samen om rechtstreeks toegankelijke hulp bij te sturen.

Op 1 januari 2023 is de pilootfase gestart voor het nieuwe beleid inzake rechtstreeks toegankelijke hulp. Deze fase zal doorlopen tot het einde van december 2023.

Het hoofddoel is om nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp te ontwikkelen en te testen.

In totaal nemen 111 initiatieven, verspreid over 113 verschillende organisaties, deel aan deze pilootfase. Ze richten zich op diverse leeftijdsgroepen, zoals minderjarigen, jongvolwassenen en meerderjarigen, en beslaan verschillende Vlaamse provincies.

Gezamenlijk nemen ze verschillende uitdagingen aan binnen de (rechtstreeks toegankelijke) zorg en ondersteuning voor mensen met een (vermoeden van) handicap:

  1. Sommige initiatieven richten zich op ondersteuning voor minderjarigen, zoals intensieve thuisbegeleiding, versterking van kinderopvang, vrije tijd en onderwijs, evenals steun voor heel jonge kinderen.

  2. Andere initiatieven leggen de focus op jongvolwassenen, waarbij ze hen ondersteunen bij het verkennen en plannen van hun toekomst, het zoeken naar werk, opleiding, dagbesteding of respijtzorg. Ze bieden ook hulp bij de overstap naar een andere woonvorm.

  3. Diverse initiatieven onderzoeken de mogelijkheden van een (geïntegreerde) lokale onthaal-, loket- en trajectfunctie of richten zich op kortdurende ondersteuningstrajecten.

  4. Enkele initiatieven richten zich specifiek op personen met een niet-aangeboren hersenletsel, ouders met een handicap, personen met autisme, enzovoort.

  5. Er zijn ook initiatieven die zich toeleggen op de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare personen met een (vermoeden van) handicap, waaronder mensen in (dreigende) dakloosheid.

Bij al deze initiatieven is het gemeenschappelijke doel om rechtstreeks toegankelijke hulp snel inzetbaar en flexibel aanpasbaar, vraaggericht en op maat, laagdrempelig en nabij te maken, en optimaal af te stemmen op andere vormen van (reguliere) hulp- en dienstverlening.

Voor meer informatie klik hier.