Naar inhoud

Onderhoud van elektrische wagens toegekend door de verplichte ziekteverzekering

Financiële steun voor de onderhoudskosten van elektrische karren


VOOR WIE
Erkende personen met een handicap die financiële steun nodig hebben om hun elektrische kar te onderhouden

WAT
Het interventiebedrag van AViQ is jaarlijks beperkt tot tien procent van de waarde van de kar en de nomenclatuuraanpassingen ervan, zoals bepaald door de verplichte zorgverzekering op het moment van aankoop. Dit interventiebedrag kan worden gesplitst.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- Belg zijn of gelijkgesteld zijn met een Belg of al vijf jaar zonder onderbreking in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 2.5. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AviQ