Naar inhoud

Orthopedagogiek (tweede editie)

Het zijn boeiende tijden in het hulpverleningslandschap.

De zorgsector lijkt in voortdurende transitie, de ondersteuningsvragen van hulpvragers zijn meer dan ooit divers en uitdagend en de professionele hulpverlener worden steeds vaker kritisch bevraagd op zijn kennis en kunde. Het is soms even zoeken om de juiste koers te varen.
 
Dit boek biedt daarom een stevige theoretische basis en schetst het handelingskader voor de beginnende en actieve praktijkgerichte orthopedagoog. Het vertrekt bij het prille begin en doorloopt de evolutie van de orthopedagogiek als praktijk, visie en wetenschap. Orthopedagogische theorieën van het eerste uur worden afgestoft en op hun actuele waarde getoetst. Nieuwe theoretische concepten worden uitgediept. Het veranderende werkveld wordt verkend.

Met de introductie van ‘de praktijkgerichte orthopedagoog’ als nieuwe benaming zijn de auteurs pioniers in het neerzetten van een vernieuwende kijk op het beroepsprofiel en de identiteit van opvoeders, begeleiders en sociale hulpverleners. Ze brengen daarmee deze beroepsgroep dichter bij de kern van hun beroepsidentiteit: de orthopedagogische visie en kennisbasis als fundament voor het dagdagelijkse handelen. De benaming ‘praktijkgerichte orthopedagoog’ werd ondertussen officieel overgenomen door de Vlaamse opleidingen. 
 
Deze dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) bundelt de noodzakelijke basiskennis voor de professional en biedt een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening, theoretisch onderbouwd maar altijd met een praktijkgerichte focus.  

Voor meer informatie klik hier.