Naar inhoud

Personen met een handicap dagen de overheid voor de rechter wegens de halvering van hun budget.

Negentien personen met een handicap zijn naar de Antwerpse arbeidsrechtbank gegaan om beroep aan te tekenen tegen een onrechtvaardige beslissing die hun budget halveert.

Dit komt slechts een dag nadat de auditeur bij de Raad van State had geadviseerd om de actualisering van de persoonsvolgende budgetten te vernietigen.
Negentien personen met een handicap zijn naar de rechtbank gestapt en beweren dat de halvering van hun budget in strijd is met de Grondwet. Ze worden gesteund door de vzw Grip, die eerder een verzoekschrift opstelde voor 1.100 mensen met een handicap die ook geconfronteerd werden met een halvering van hun budget. Hoewel slechts negentien mensen momenteel juridische stappen hebben ondernomen, benadrukken ze dat er veel obstakels zijn voor mensen met een handicap om naar de rechtbank te gaan. Ze beschouwen deze zaak als een strijd voor waardigheid en basisrechten. Het recente advies van de auditeur bij de Raad van State, waarin werd geadviseerd om de actualisering van de persoonsvolgende budgetten te vernietigen, is positief nieuws voor de personen met een handicap. De definitieve uitspraak wordt verwacht over vijf tot zes weken. De Vlaamse regering had oorspronkelijk besloten om de persoonsvolgende budgetten aan te passen met als doel een eerlijkere verdeling, maar dit resulteerde in een onverwachte verlaging van de budgetten voor veel mensen op de wachtlijst. Het beroep tegen de actualisering, ingediend door vzw Grip en enkele particulieren, werd ondersteund door het advies van de auditeur, die benadrukte dat er een standstill-verplichting bestaat volgens de Grondwet, die voorkomt dat de beschermingsniveaus aanzienlijk worden verminderd zonder geldige redenen die verband houden met het algemeen belang.

Voor meer informatie klik hier.