Naar inhoud

Persoonlijke voortstuwingsmiddelen (ISO 12.24.09)

Een apparaat dat aan een handbewogen rolstoel wordt toegevoegd om de gebruiker in staat te stellen zich zonder hulp van een andere persoon in de rolstoel te verplaatsen.


VOOR WIE
Voor mensen met een erkende handicap die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

WAT
Persoonlijke aandrijfhulp verwijst naar een motor die het effect van de manuele aandrijving vergroot (elektrische aandrijfhulp) en zo de mogelijkheid biedt om de mobiliteit te verbeteren van mensen die zich verplaatsen met een manuele rolstoel. Het bedrag van de interventie van de AViQ is beperkt tot EUR 4.900,00 plus BTW.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om zich buitenshuis en in andere gebouwen te verplaatsen met de manuele rolstoel waarvoor de verplichte ziekteverzekering of het AViQ tussenbeide is gekomen.
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië hebben gewoond;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 2.7. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ