Naar inhoud

Ruimtegebonden elektrische raillift met handmatige zijwaartse beweging

Met de raillift kan de gebruiker de gebruikelijke transfers alleen of met de hulp van een derde uitvoeren. Zodra de gebruiker is geïnstalleerd, beweegt de lift door de afstandsbediening te bedienen en volgt hij het traject van de rails.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om over te stappen.

WAT
Deze hulp is bedoeld voor mensen met beperkte mobiliteit of een handicap die moeite hebben met opstaan. Het bedrag van de AViQ-interventie is beperkt tot EUR 4.140,00 plus BTW.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- Voor de prestaties bedoeld in de punten 1 tot en met 8 van de tabel met voorwaarden heeft de aanvrager ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om zich te verplaatsen.
- Voor de prestatie bedoeld in punt 9 van de tabel met voorwaarden heeft de aanvrager ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) bij het stappen over de rand van het bad of bij het gaan zitten en/of opstaan uit het bad.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of al 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 2.12. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele bijstand voor integratie.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ