Naar inhoud

Student met een handicap in het Belgisch hoger onderwijs

In België zorgt een wettelijk kader ervoor dat alle studenten gelijk worden behandeld. Instellingen voor hoger onderwijs zijn verplicht een referentiekader te volgen om ervoor te zorgen dat studenten met een handicap zich niet achtergesteld voelen.

auditoire d'université

Vóór het Besluit Inclusief Hoger Onderwijs van 2013 was er geen wettelijk kader om gelijke toegang voor mensen met een handicap te garanderen.

Instellingen moesten zelf het initiatief nemen om het onderwijs inclusief te maken.

 

Inclusief onderwijs

"Inclusief" betekent dat elke student zijn studie kan voortzetten zonder mogelijke obstakels tegen te komen die het leren zouden kunnen belemmeren. Om dit te bereiken voeren scholen programma's in om ervoor te zorgen dat studenten die dit nodig hebben tijdens hun hele studie persoonlijke hulp op maat krijgen.

De faciliteiten

Elke student met speciale behoeften (PBM, zintuiglijke beperking, mentale stoornis, leerstoornis, enz.) kan een verzoek indienen bij de dienst opvang en ondersteuning van de universiteit of hogeschool waar hij/zij studeert. De situatie van de student zal worden onderzocht en afhankelijk van de situatie kan een ondersteuningsplan worden voorgesteld met redelijke aanpassingen om de student in staat te stellen deel te nemen aan en toegang te krijgen tot het onderwijs.

De voorgestelde ontwikkelingen omvatten :
  • verstrekken van cursusaantekeningen
  • apparaten om geluid te versterken
  • documenten met grotere letters
  • extra tijd voor dyslectische studenten
  • notities maken of proeflezen door een ondersteunend persoon
  • vertaling in braille of gebarentaal
  • beschikbaar stellen van software
  • lessen in ruimtes op de begane grond
  • enz.

Een begeleidende student kan worden "toegewezen" om een student in nood te helpen deelnemen aan het academische leven. De begeleidende student moet gevoelig zijn voor de functiebeperking en moet een zekere afstand kunnen bewaren. Hun rol is om te helpen en niet om de plaats in te nemen van de gehandicapte student. De gehandicapte student moet een onafhankelijk studentenleven kunnen leiden.

Op de website mesetudes.be kun je video's bekijken die het proces uitleggen en je helpen begrijpen hoe je te werk moet gaan.


Op de website van elke instelling voor hoger onderwijs vind je meer informatie over het aanvragen van accommodatie.

Als de aanvraag van de student wordt geweigerd, kan er beroep worden aangetekend bij de Commissie voor Inclusief Hoger Onderwijs (CESI).

 

CESI

CESI coördineert het beleid voor inclusief hoger onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel. Het zorgt ervoor dat studenten een gelijke en geharmoniseerde behandeling krijgen.

Het promoot ook inclusief onderwijs bij het grote publiek.

 

Nog meer moeite

Hoewel studenten nu goed ondersteund en geholpen worden, is er nog ruimte voor verbetering.

Sommige aula's zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk voor PBM's omdat ze trappen af of op moeten. In het algemeen blijft de toegankelijkheid van gebouwen een probleem.


#ToegankelijkLeren