Naar inhoud

Tandem met 2 wielen (12.18.15)

Door pedalen aangedreven toestellen met ten minste twee zitplaatsen zodat meer dan één persoon zich kan verplaatsen.


VOOR WIE
De aanvrager heeft absolute moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 4) met het besturen van een gewone fiets. Deze moeilijkheden zijn te wijten aan een visuele functiebeperking.

WAT
Het bedrag van de AViQ-interventie is beperkt tot 1.570,00 euro plus btw.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft absolute moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 4) met het besturen van een gewone fiets. Deze moeilijkheden zijn te wijten aan een beperking van zijn visuele functies.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient

JURIDISCHE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 2.11. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ