Naar inhoud

Terugwerkbonus: voorwaarden om er recht op te hebben

De minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit voorgesteld dat de voorwaarden vastlegt voor de toekenning van de werkhervattingpremie, te betalen door de compenserende verzekering.

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd goedgekeurd door de Ministerraad en voor advies naar de Raad van State gestuurd.
Het bepaalt de voorwaarden waaronder een premie van 1.000 euro kan worden toegekend aan een werkgever "bij wie een titularis die als gehandicapt is erkend in het kader van de looncompensatieverzekering voor werknemers een activiteit hervat die door de raadgevend geneesheer is toegestaan".

"Na drie maanden gaan we een premie van 1.000 euro toekennen aan werkgevers die een voltijdse baan omzetten in een deeltijdse baan of die een nieuwe deeltijdse baan creëren om een persoon met een handicap opnieuw aan het werk te krijgen" (Frank Vandenbroucke).

Dit koninklijk besluit is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 april 2023. De uitkeringen beginnen ten vroegste op 1 juli 2023, want de betrokkenen moeten al drie maanden actief zijn op de werkvloer.