Naar inhoud

Toegankelijkheid van federale overheidsinstanties

Het Huis van Afgevaardigden Vraag en schriftelijk antwoord nr.: 0450 - Vergadering: 55

Vraag:
Uit het laatste verslag van de Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is om van de federale staat een inclusieve werkgever te maken. Slechts één van de 30 overheidsinstellingen voldoet aan het quotum van 3% voor het tewerkstellen van mensen met een handicap binnen hun bedrijf.
Opdat mensen met een handicap zouden kunnen werken voor een overheidsinstantie, is het belangrijk dat de betrokken overheidsgebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke handicap.

Dit is een voorwaarde voor tewerkstelling op een afdeling.
1. Welk percentage van de federale overheidsgebouwen is toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking? Kunt u een overzicht geven van alle gebouwen in federale overheidsinstellingen die toegankelijk zijn voor personen met een handicap?
2. Kunt u hetzelfde overzicht geven van alle gebouwen in federale overheidsorganen die momenteel niet toegankelijk zijn voor personen met een handicap?
3. Wat zijn de meest voorkomende barrières waarmee het publiek wordt geconfronteerd in gebouwen die onvoldoende toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking?
4. Wat is de status van uw werk aan de online beschrijving van de toegankelijkheid van federale overheidsdiensten?

Antwoord:
1 en 2. Het is nog niet mogelijk om het percentage federale overheidsgebouwen te geven dat toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Er wordt een elektronisch diagnoseformulier ontwikkeld om de toegankelijkheid van gebouwen in kaart te brengen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de verschillende reglementeringen die van toepassing zijn in de gewesten. Dit formulier zal een volledige diagnose van elk gebouw mogelijk maken, niet alleen op basis van de gewestelijke regelgeving, maar ook rekening houdend met de richtlijnen die de Regie der Gebouwen vanaf oktober 2019 intern opstelt en oplegt. Hiervoor zal per regio een openbare aanbesteding worden uitgeschreven. Dit project bevindt zich momenteel in de studiefase. Na de selectie zal het invullen van dit formulier toevertrouwd worden aan verenigingen die gespecialiseerd zijn in toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. Het adviesbureau moet niet alleen de bestaande situatie meten, maar ook alle nuttige aanbevelingen op een rijtje zetten en ze rangschikken in volgorde van prioriteit. Dankzij de diagnose kan een standaardinformatieblad voor het grote publiek worden opgesteld. De vorm, het algemene ontwerp en de elektronische ontwikkeling voor de analyse van gebouwen in het Brusselse Gewest die door de Regie der Gebouwen worden beheerd, zijn nu voltooid. De bijbehorende overheidsopdracht kan in de loop van 2023 worden gepubliceerd. Daarna kunnen de formulieren voor de twee andere gewesten worden opgesteld en zullen de overheidsopdrachten ook worden gepubliceerd. Zonder op deze diagnose te wachten, past de Regie der Gebouwen nu al overheidsgebouwen aan om de toegankelijkheid voor gehandicapten te verbeteren,

3. De meest voorkomende obstakels voor gehandicapten zijn - het ontbreken van hellende vlakken en liften; - niet-aangepaste deuren; - niet-aangepaste toiletten; - niet-aangepaste balies; - ontbrekende stoeptegels; - ontbrekende bewegwijzering (waarvoor de bewoners van het betreffende gebouw verantwoordelijk zijn en niet de Regie der Gebouwen). Zodra de overheidsopdracht is uitgevoerd, zal het geleidelijk mogelijk worden om de lijst met obstakels te verfijnen.

4. Het online beschrijven van de toegankelijkheid van de gebouwen is volledig afhankelijk van de uitvoering van het dienstverleningscontract zoals beschreven in punt 1. Het werk zal voltooid zijn wanneer de verschillende gebruikers zelf een toegankelijkheidsdiagnose hebben uitgevoerd met betrekking tot hun eigen verplichtingen.