Naar inhoud

Unia

Wat doet Unia?

Unia bevordert een maatschappelijke veeleer dan een medische kijk op handicap. We ondersteunen een inclusieve samenleving en bestrijden discriminatie:

Dat doen we ...

  • ... door personen met een handicap en alle betrokken maatschappelijke actoren te informeren over de antidiscriminatiewetgeving en het VN-Verdrag;
  • ... door mensen te adviseren en te begeleiden die gediscrimineerd zijn of het slachtoffer zijn van een schending van de rechten uit het VN-Verdrag;
  • ... door na te gaan of wetgeving en beleid in ons land overeenstemmen met het VN-Verdrag; door studies te publiceren en aanbevelingen te doen;
  • ... door te overleggen met personen met een handicap en de verenigingen die hun belangen vertegenwoordigen, meer bepaald via onze begeleidingscommissie.

Voor meer informatie klik hier.