Naar inhoud

Vincent Van Gogh, Nederland, 1853 - 1890

Van Gogh was een Nederlandse schilder en tekenaar die veel cognitieve problemen had.

Na mislukkingen als koopman en dominee wendde Vincent Van Gogh zich tot de schilderkunst. Zijn werk is vol naturalisme, geïnspireerd door het impressionisme en het pointillisme. Hij maakte meer dan 2000 schilderijen. Van Gogh's overvloedige brieven helpen ons om hem beter te begrijpen. Er werden meer dan 800 brieven geschreven aan zijn familie en vrienden, waarvan 652 aan zijn broer Theo, met wie hij zowel een persoonlijke als professionele relatie had. Van Gogh leed herhaaldelijk aan psychotische episoden en geestelijke instabiliteit, vooral in de laatste jaren van zijn leven. Tot de diagnoses behoorden schizofrenie, bipolaire stoornis, syfilis, loodvergiftiging, temporale kwab epilepsie en de ziekte van Menière. Tijdens een van zijn aanvallen sneed hij in zijn oor.