Naar inhoud

WERKEN MET EEN NEUROEVOLUTE ZIEKTE... het is mogelijk!

Informatiebijeenkomst - BRUSSEL EN VISIO - 7 maart 2023 14.30 - 16.30 uur - LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES - SMART MEDISCH ADVISEUR

Geleidelijke terugkeer naar het werk kan een realiteit zijn voor mensen die aan multiple sclerose lijden, zoals voor elke andere neuro-evolutionaire ziekte. Met het akkoord van de medisch adviseur van het ziekenfonds is het mogelijk om een eenmalige of zelfs regelmatige activiteit te ondernemen die aangepast is aan zowel de functionele capaciteiten als de wens om opnieuw te werken.

Met de tussenkomst van de SMART-coöperatie kan de kandidaat-werknemer een activiteit "op maat" creëren en beheren in functie van zijn gezondheidstoestand. Schriftelijk materiaal vertalen, handwerk maken, kleine klusjes doen, enz. zijn allemaal mogelijkheden die kunnen worden overwogen om zowel de gezondheid te verbeteren als gewaardeerd te worden en een aanvullend inkomen te ontvangen.

Deze beroepsoriëntatie wordt soms verkeerd begrepen. Zij is echter flexibeler en respecteert de sterke punten en beperkingen van elk individu. Het beroepsleven eindigt niet systematisch met de aankondiging van een diagnose; het kan andere richtingen en andere vormen aannemen. De kandidaat-werknemer is verantwoordelijk voor het uitbouwen van zijn activiteit; de MS Liga en SMART helpen hem of haar om dit te realiseren.

De MS Liga organiseert een voor iedereen toegankelijke informatiemiddag met de coöperatie SMART en een medisch adviseur.

Conferentie in persoon bij SMART - Coenraetsstraat 72 - 1060 Brussel
of via videoconferentie.
Gratis inschrijving op de website www.liguesep.be