Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap

Werk is belangrijk voor iedereen.

Werken is belangrijk voor iedereen en natuurlijk ook voor mensen met een beperking. Er zijn echter veel belemmeringen die hen ervan weerhouden een baan te vinden. Daardoor zijn ze vaak inactief of doen ze vrijwilligerswerk. 
Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) stelt heel duidelijkdat mensen met een handicap recht hebben op een gewone baan; betaald en op de reguliere arbeidsmarkt.
De idee dat mensen met een handicap geen ‘echt werk’ aankunnen, nodig hebben, of mogen uitoefenen, houdt hardnekkig stand. Ook mensen met een handicap of chronische ziekte zelf denken dat vaak, en een aantal foute veronderstellingen blijken moeilijk uit de wereld te helpen.
Vanaf 1 juli 2023 kunnen we dus meer ondersteuning op de reguliere arbeidsmarkt verwachten, met de bedoeling om meer inclusie te bekomen, maar er blijven een aantal drempels overeind. 

Voor meer informatie klik hier