Werkgelegenheid voor mensen met een verstandelijke handicap

De socioloog Vasco Lub heeft in de literatuur vastgesteld dat arbeid en zorg kunnen worden gecombineerd zonder uitgebreide voorbereiding en opleiding.

Werkgelegenheid voor mensen met een verstandelijke handicap

Zorg op maat, persoonlijke ondersteuning, behulpzame collega's en familie - dat zijn factoren die bepalen of mensen met geestelijke gezondheidsproblemen of een verstandelijke beperking slagen op het werk.

Voor mensen met psychische problemen lijkt personalisering het devies te zijn. Het aanbieden van individuele plaatsingstrajecten naar "echt" werk, gericht op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer met voortdurende begeleiding voor hun klachtenpatroon, is een thema dat in bijna alle studies als effectieve aanpak naar voren komt.

Intensieve supervisie en frequent contact met professionele coaches - zowel van binnen als buiten de zorginstellingen - op de werkplek zijn nuttig. Op de achtergrond is het van belang dat een samenhangend aanbod van arbeidsbegeleiding en psychiatrische zorg voor het individu beschikbaar blijft. Maar ook specifieke opleiding in arbeids- of sociale vaardigheden, en eventuele therapie na plaatsing in het arbeidsprogramma. Met andere woorden, werken en zorgen tegelijk, zonder lange voorbereiding en opleiding.