Naar inhoud

Werkgelegenheidssteun: de premie voor inschakeling

De Phare-dienst biedt verschillende financiële steunmaatregelen, waaronder de integratiepremie, om de professionele integratie van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen.

Wat is het? Het is een financiële steun in het loon en de werkgeverslasten ter compensatie van het prestatieverlies als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Deze steun wordt toegekend aan particuliere werkgevers en onder bepaalde voorwaarden aan overheidswerkgevers.

Hoeveel bedraagt de financiële steun? Er bestaan 2 gevallen:

De gehandicapte heeft een contract van bepaalde duur >3 maanden of een contract van onbepaalde duur ondertekend, dan wordt het bedrag berekend volgens het percentage van het loonverlies van de gehandicapte werknemer. Deze steun kan niet meer bedragen dan 50% van de loonkosten.
De gehandicapte heeft een contract van bepaalde duur ondertekend

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op deze steun (particuliere werkgevers)?

de gehandicapte moet toegelaten zijn tot de Phare-dienst
de persoon met een handicap moet in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, ongeacht waar de werkgever gevestigd is (in België)
de persoon met een handicap moet een arbeidsovereenkomst hebben ondertekend

Ga voor meer informatie naar Phare.