Naar inhoud

Ze zeggen dat we het niet kunnen

Kinderwens en ouderschap bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Kinderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat mensen met een lichte verstandelijke beperking kinderen mogen krijgen. Maar het kind heeft op zijn beurt ook recht op een opvoeding die hem of haar in staat stelt volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
Helaas blijkt (te) vaak dat mensen met een lichte verstandelijke beperking ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden van hun kinderen, terwijl deze ondersteuning moeilijk te organiseren is.

Voor meer informatie klik hier.