Naar inhoud

Zonnebloem

De Zonnebloem is een op-en-top vrijwilligersorganisatie en wordt helemaal door vrijwilligers bestuurd.

Dat geldt voor de plaatselijke en regionale afdelingen van de Zonnebloem. Maar ook voor het landelijke bestuur. 

Het hoogste orgaan binnen de Zonnebloem is de Nationale Vergadering. Die benoemt een Nationaal Bestuur. Beide organen bestaan volledig uit vrijwilligers. Het Nationaal Bestuur maakt beleid en voert het uit. Daarbij wordt het ondersteund door een betaalde directie. De taken en bevoegdheden van de directie zoals gemandateerd door het Nationaal Bestuur zijn vastgelegd in een directiereglement.

De Zonnebloem is een grote vereniging, die bovendien uit allerlei verschillende lagen is opgebouwd. Om onduidelijkheid en misstanden te voorkomen, hebben we de afspraken die gemaakt zijn met de Nationale Vergadering en Nationaal Bestuur vastgelegd in de statuten die voor iedereen openbaar zijn. Zo laat de Zonnebloem ook haar transparantie als organisatie zien.  

Op alle niveaus krijgen de vrijwilligers professionele ondersteuning van het nationaal bureau in Breda. Er werken in totaal zo'n honderd betaalde medewerkers. Meer over de organisatiestructuur

De kernwaarden van de Zonnebloem zijn vertaald in een gedragscode die geldt voor zowel vrijwilligers als medewerkers.